Canh khoai mỡ chay

0
130

Canh khoai mỡ chay

Nguyên Liệu

  1. 500 gram Khoai mỡ

  2. miếng đậu hủ trắng

  3. rau ngò gai, om nêm canh

Cách Làm

  1. Khoai mo got vo.rui cao trong 5phut


  2. Cho khoai mo vao 1tô nuoc lanh choi töi khoai mo ra.


  3. Nâu nôi nuoc trong 5phut cho sôi rui cho khoai mo vao nâu 10phuť là chín rui cho đâu hu trăng vào.


  4. Nêm muôi.bôt ngot.cho rau nêm vào thuong thuc.