Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm

0
452

Trên nền tông màu đen trắng, sự sexy của Diệu Huyền được thể hiện qua những đường cong cơ bản nhất. Và sự sexy, nóng bỏng ấy biểu cảm một cách rất ý nhị mà không làm mất đi tính model trong các bức hình.

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Diệu Huyền bất ngờ tung ảnh nóng bỏng ngày cuối năm | Siêu mẫu diệu huyền,giải bạc siêu mẫu,diệu huyền sexy

Hoàng Vũ ( Theo báo công lý )