Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa

0
1535

Đằm thắm, diễm lệ cùng tà áo dài, “bà mẹ 1 con” Thân Thúy Hà ngọt ngào và “đằm” hơn rất nhiều so với tuổi 37 giữa chốn linh thiêng trong những ngày đầu xuân mới.

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Thân Thúy Hà khoe nét đẹp diễm lệ nơi cổng chùa | Diễn viên thân thúy hà,thân thúy hà đẹp diễm lệ,thân thúy hà diện áo dài

Photo: Ryo Vo
Make-up: Trọng Nguyễn​
Stylist: Nguyễn Trọng Nguyễn
Áo dài Minh Châu

Hoàng Vũ ( Theo báo công lý )