Bố trẻ trông con cùng màn “tiếp thị” siêu đáng yêu

0
33

Ông bố trẻ ngồi trông con và không quên liên tục “tiếp thị” sản phẩm khiến dân mạng được phen “cười không nhặt được mồm”.

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_c88171 = stt_pin_zplayer_c88171+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

""
“+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+” – “+ pins[i].text +”

“;
}
if(total_pin_zplayer_c88171>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
//{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_c88171]}
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

Theo Thảo Trinh (Thế giới trẻ)