Sự khác biệt giữa con trai và con gái

0
2668

Con trai và con gái có những cách biệt khác xa nhau

17-1386314837-2j9e32nh073iq-2j-4006-9825

Tiền ít hơn nhưng hiệu quả cắt tóc quá rõ ràng.

1711-su-khac-nhau7-ehkj-2j9e32-7459-4337

Con trai biết chấp nhận sự thật hơn.

contrai3-1-2j9e32nhhc49o-2j9e3-8962-5223

Không có vì có quá nhiều.

contrai4-1-2j9e32ncqtbef-2j9e3-1945-3180

Con trai giận chỉ chút thôi, con gái giận đến tận 10 năm sau…

facebook-funny-image-2j9e3bn6s-8951-2965

Con gái luôn dễ dàng câu like và trai hơn trên facebook.

girls-and-boys-evolution-bitch-1463-6936

Con trai không thích thay đổi sở thích như con gái.

<
ST