Đổi vị bữa tối với bắp cải cuộn thịt lạ miệng mà trôi cơm

0
33

Bắp cải cuộn thịt hấp thơm mềm được hấp cách thủy giữ nguyên được dinh dưỡng và hương vị của nguyên liệu. Bạn có thể rưới xì dầu lên bắp cải cuộn thịt và ăn kèm với cơm nóng rất ngon. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết làm bắp cải cuộn thịt.

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_42daf = stt_pin_zplayer_42daf+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

“;
}
if(total_pin_zplayer_42daf>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */

onMiniChange: function(){
console.log(‘MINI change > ‘ + (arguments[1] ? ‘mini’ : ‘full’));
// tạm thời bỏ set mini trên IE
var v_ver_ie = getInternetExplorerVersion();
set_miniZp_zplayer_42daf = true;
if(v_ver_ie>0){ set_miniZp_zplayer_42daf = false; }
if(set_miniZp_zplayer_42daf){
if(window[“continue_playzplayer_42daf_container”] && cat_is_auto_play_zplayer_42daf){
play_video_autoplay(“zplayer_42daf_container”);

}
/* Begin – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/

/* End – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/
}
},
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

Theo P.V (Dân Việt)