Bão Thần Sấm tiến sát bờ, Quảng Ninh có gió giật mạnh

0
1940

Hiện nay, bão Thần Sấm (bão số 2) bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Cô Tô có gió giật cấp 8; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6,…

Lúc 4 giờ sáng nay (19/7), tâm bão số 2
ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở
vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 – 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ),
giật cấp 15 – 16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Như vậy, sáng nay (19/7) vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới
Việt Trung với cường độ mạnh cấp 10 – 11, giật cấp 13 – 14, sau đó bão
đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Đến 16 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc;
106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức
là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 – 10. Trong 12 đến 24 giờ tiếp
theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được
khoảng 20km, dọc theo vùng núi Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu thành áp thấp
nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên
khu vực vùng núi phía Bắc.

Bão Thần Sấm tiến sát bờ, Quảng Ninh có gió giật mạnh - 1


Đường đi và vị trí cơn bão.

Đến 4 giờ ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9
độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp
thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay
có gió mạnh cấp 8 – 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 – 13, giật cấp
14 – 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét.

Ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió bão mạnh cấp 8 – 9, vùng gần
tâm bão mạnh cấp 10 – 11, giật cấp 13 – 14. Các nơi khác ở Quảng Ninh và
các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp
9 – 10. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5,
giật cấp 6 – 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ
có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

TTKTTV