Vai trò của I-ốt đối với phụ nữ mang thai

0
2364

I-ốt là một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với cơ thể con người, đặc biệt với phụ nữ mang thai i-ốt càng có vai trò quan trọng hơn đối với sức khỏe


Hình minh họa

I-ốt là một vi chất dinh dưỡng, mặc dù
chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng cần thiết cho sự phát triển cơ thể. Cơ
thể sử dụng i-ốt để tổng hợp nên hormon tuyến giáp. Ở vùng thiếu i-ốt,
giảm tổng hợp hormon tuyến giáp gây ảnh hưởng đến sự phát triển cả thể
chất và tinh thần. Tác động của thiếu i-ốt thấy rõ ở giai đoạn phát
triển cơ thể.

Bướu cổ và đần độn là hai biểu hiện hay
gặp nhất liên quan đến thiếu i-ốt. Bướu cổ có thể xuất hiện ở bất kỳ
giai đoạn nào trong cuộc đời, trong khi đó, đần độn xuất hiện ngay từ
lúc bào thai nếu người mẹ bị thiếu i-ốt nặng. Các biểu hiện này chỉ là
phần nổi của tảng băng chìm, vì thế thuật ngữ “các rối loạn thiếu i-ốt”
mô tả đầy đủ hơn tác hại do thiếu i-ốt như: các khuyết tật về thần kinh,
tâm thần, suy giảm hoạt động chức năng hệ thần kinh, giảm sự phát triển
hệ thần kinh của bào thai, trẻ nhỏ.

Trẻ em và phụ nữ tuổi sinh đẻ là đối
tượng đích, có nguy cơ cao bị thiếu i-ốt, hậu quả do thiếu i-ốt ở đối
tượng này là nghiêm trọng, vì hormon tuyến giáp cần thiết cho sự phát
triển của bào thai và sau đẻ. Hơn nữa, sự hư hại hệ thần kinh ở bào thai
và trẻ nhỏ do thiếu i-ốt nặng và kéo dài là hậu quả không thể đảo ngược
được.

T.C Tổng hợp