Cách làm đuôi bò hầm khoai tây đậm đà, ấm bụng ngày đông lạnh

0
32

Món đuôi bò hầm khoai tây không chỉ thơm ngon, nóng hổi mà còn rất bổ dưỡng.

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_800fc = stt_pin_zplayer_800fc+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

“;
}
if(total_pin_zplayer_800fc>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */

onMiniChange: function(){
console.log(‘MINI change > ‘ + (arguments[1] ? ‘mini’ : ‘full’));
// tạm thời bỏ set mini trên IE
var v_ver_ie = getInternetExplorerVersion();
set_miniZp_zplayer_800fc = true;
if(v_ver_ie>0){ set_miniZp_zplayer_800fc = false; }
if(set_miniZp_zplayer_800fc){
if(window[“continue_playzplayer_800fc_container”] && cat_is_auto_play_zplayer_800fc){
play_video_autoplay(“zplayer_800fc_container”);

}
/* Begin – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/

/* End – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/
}
},
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

Theo P.V (Dân Việt)