Đoàn rước dâu Lào Cai dừng giữa đường chào đón U23 Việt Nam về nước

0
102

Cặp đôi dâu – rể bất chấp bị lỡ giờ đẹp đón dâu, vẫn dừng lại vẫy cờ đón dàn trai trẻ U23 Việt Nam trở về.

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_2e26c1 = stt_pin_zplayer_2e26c1+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

""
“+zPlayerHTML5.timeFormat(pins[i].time)+” – “+ pins[i].text +”

“;
}
if(total_pin_zplayer_2e26c1>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
//{set_onmini_change_zplayer_[zplayer_2e26c1]}
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]>

Theo Mạnh Lực – Nguyễn Đức (Dân Việt)