Cách đúc dồi và bí quyết luộc lòng lợn ngon, trắng, giòn không bị vỡ

0
42

Trời lạnh thế này mà có đĩa lòng dồi luộc ăn cùng bát cháo nóng hổi thì ngon “hết nấc”!

“;
html += “

“;
stt_pin_zplayer_5e1a41 = stt_pin_zplayer_5e1a41+1;
}

for(var i in pins)
{
html += “

“;
}
if(total_pin_zplayer_5e1a41>1){
html += “

“;
}
if(html!=””){
pinList.html(“

“+html+”

“);
}else{
pinList.html(“

“+html+”

“);
}
},
//{set_onmini_change_zplayer_html5}
//{set_onPlayExtraVideo_zplayer_html5}
/* Begin 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */

onMiniChange: function(){
console.log(‘MINI change > ‘ + (arguments[1] ? ‘mini’ : ‘full’));
// tạm thời bỏ set mini trên IE
var v_ver_ie = getInternetExplorerVersion();
set_miniZp_zplayer_5e1a41 = true;
if(v_ver_ie>0){ set_miniZp_zplayer_5e1a41 = false; }
if(set_miniZp_zplayer_5e1a41){
if(window[“continue_playzplayer_5e1a41_container”] && cat_is_auto_play_zplayer_5e1a41){
play_video_autoplay(“zplayer_5e1a41_container”);

}
/* Begin – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/

/* End – Tytv 09/01/2017 – xay_dung_banner_tai_tro_video_reponsvie*/
}
},
/* End 27/07/2017 Tytv thu_nghiem_hien_thi_video_phu_cho_bai_video */
});
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
});
/* Begin Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

/* End Tytv 24/03/2017 – trang_video(co_che_dem_nguoc_video) */

//]]> 

Theo P.V (Dân Việt)