Tình yêu tìm thấy

0
7338

Hơn 4 năm quen nhau, mặc dù đôi khi anh làm em buồn, em giận nhưng lúc nào em cũng tha thứ và bỏ qua cho anh.


Bạn Trương Quang Bảo chia sẻ:Một người cho anh biết yêu là
gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào. Tìm đâu một nửa
để rồi yêu .Để rồi những lúc buồn, sẽ cùng nhau sẻ chia, cùng
nhau xây tương lai, xây ước mơ.. 


Chúng mình gặp và quen nhau thật tình cờ. Hơn 4 năm quen nhau, mặc dù
đôi khi anh làm em buồn, em giận nhưng lúc nào em cũng tha thứ và bỏ qua
cho anh. Chính những lúc như vậy anh lại thấy yêu em nhiều hơn. Anh
nhận ra em chính là người mà anh tìm kiếm. Anh yêu em nhiều lắm vợ à.

img-0676-1385397040-9510-1385687154.jpg

img-0711-1385397058-9288-1385687154.jpg

img-0756-1385397073-5383-1385687154.jpg

img-0857-1385397091-2179-1385687154.jpg

img-0859-1385397107-1813-1385687154.jpg

img-0884-1385397126-4685-1385687154.jpg

img-0902-1385397152-4732-1385687154.jpg

img-0909-1385397172-8430-1385687155.jpg

img-0925-1385397190-2376-1385687155.jpg

img-0938-1385397261-9608-1385687155.jpg

img-0949-1385397277-3412-1385687155.jpg

img-0985-1385397302-9239-1385687155.jpg

img-0991-1385397323-9314-1385687155.jpg

img-1015-1385397341-1364-1385687155.jpg

img-1031-1385397361-8318-1385687155.jpg

img-1049-1385397391-2569-1385687156.jpg

img-1070-1385397413-3052-1385687156.jpg

img-1100-1385397433-1536-1385687156.jpg

img-1136-1385397449-7770-1385687156.jpg

img-1148-1385397464-3988-1385687156.jpg

img-1175-1385397491-1391-1385687156.jpg

img-1196-1385397507-5702-1385687156.jpg

img-1211-1385397526-8208-1385687156.jpg

img-1247-1385397541-3057-1385687157.jpg

img-1342-1385397563-7271-1385687157.jpg

img-1348-1385397583-5760-1385687157.jpg

img-1355-1385397611-2222-1385687157.jpg

img-1376-1385397626-4811-1385687157.jpg

img-1386-1385397649-3208-1385687157.jpg

img-1391-1385397671-9610-1385687157.jpg

Theo ngoisao.net